Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки
Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки
Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки

Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки

    Счетоводна къща Акаунт Нова информира своите клиенти за възможностите им да участват в Процедури за възлагане на Обществени поръчки.
  • Търсим за нашите клиенти в базата данни, съгласно зададени от тях критерии;
  • Анализираме скритите детайли в Техническите спецификации;
  • Изготвяме документация, необходима за подаване в  системата ЦАЙС;
  • При необходимост попълваме ЕЕДОП.
  • Електронно подаване нa поръчки в системата ЦАЙС.

Информация за запитване