За Акаунт Нова

„Счетоводство - клуб на упорити, смели и находчиви специалисти, любители на риска.“

„Добрият счетоводител или финасов съветник е вид артист. Можете  да превърнете парите на хората в най-невероятните творчески възможности, неща, за които те никога не биха мечтали- Ники Френч“

Ние вярваме, че успехът на една компания се  дължи на добрите партьорски взаимоотношения. Повече от  20 години ние подпомагаме стартирането или развитието на бизнеса на  нашите клиенти. Грижим се не само за добрата счетоводна отчетност, но и за събирането на информация за участие на нашите клиенти в Процедури за възлагане на Обществени поръчки, както и изготвяме проекти по линия на Мерки за финасиране с европейски и нациоанални средства:  Вярваме че един бизнес е добър, когато се развива! И ние сме Партньорът, който ще направи това!

Научи повече

Услуги

Пълно счетоводно обслужване на Физически лица, Юридически лица, ЮЛНЦ, АД

Пейрол услуги (Pay Roll)

Представителство

Изготвяне на документи за банково кредитиране и лизинг

Подготовка на документи за участия в Процедури по възлагане на Обществени поръчки

Подготовка на проекти за участие в програми, финасирани от ЕС

Цени

 • Работим с месечни абонаментни такси, съобразени с минималната работна
  заплата за страната
 • Цените се договарят и се определят в зависимост от количеството
  документи за обработка, броя осигурени лица, регистрация или липса на
  такава по ЗДДС
 • Няма допълнителна такса за годишно приключване
 • Отстъпки при предоставяне на повече от една фирма за обслужване
 • За други еднократни счетоводни услуги цените се договарят