Цени

  • Работим с месечни абонаментни такси, съобразени с минималната работна заплата за страната;
  • Цените се договарят и се определят в зависимост от количеството документи за обработка, броя осигурени лица, регистрация или липса на такава по ЗДДС;
  • Няма допълнителна такса за годишно приключване;
  • Отстъпки при предоставяне на повече от една фирма за обслужване;
  • За други еднократни счетоводни услуги цените се договарят.