Представителство Представителство
Представителство
Представителство

Представителство

Предлагаме представителство:
 
  • При ревизии от страна на НАП
  • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.
  • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения
  • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
  • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.

Информация за запитване