Пейрол услуги (Pay Roll) Пейрол услуги (Pay Roll)
Пейрол услуги (Pay Roll)
Пейрол услуги (Pay Roll)

Пейрол услуги (Pay Roll)

Възможност да се изнесе изчисляването на заплатите извън фирмата. Предлагаме:

  • Професионализъм и опит на екипа, който ще администрира възнагражденията.
  • Точност – спазване на крайните срокове, както и на определената  дата за възнагражденията на служителите.
  • Конфиденциалност – неогласяване на размера на възнагражденията.
  • Отговорност - както пред служителите, за коректно и навреме изплатени възнаграждения, така и пред работодателя за правилно прилагане на законодателството.
  • Отчетностт – изготвяне на отчети, които отговорят на изискванията на вътрешната система във фирмата клиент, както и възможност да се предложат нови отчети, които биха помогнали на взимането на управленски решения
  • Обратна връзка със служителите. Вместо да безпокоят финансовия мениджър или мениджъра по персонала, работещите във фирмата-клиент могат да задават въпросите си директно към нашия екип.

Информация за запитване